Vad kostar ett serviceavtal?

1 hushåll 2 hushåll 3 hushåll4 hushåll 3 850:-5 100:-6 800:-8 000:- Priserna* anger kostnad per år inklusive moms – fällningsvätska & vattenanalyser vid ackrediterat laboratorium ingår alltid i priset I avtalen ingår: dygnet runt-övervakning service...

Vad innebär hälsoskyddsnivå / hälsoskyddsklass?

Hälsoskyddsklassen anger hur känslig en fastighets närmiljö är för utsläpp av bakterier och virus. Faktorer som påverkar risknivån är exempelvis: avstånd till vattenbrunn, vattentäkt, djurbete, badplats mm. Klassningen är unik och bedöms alltid (till skillnad från...

Vad innebär miljöskyddsnivå / miljöskyddsklass?

Hög respektive normal miljöskyddsklass är de två olika kravnivåer som används för enskilda avloppsanläggningar avsedda för rening av hushållsspillvatten. En fastighets miljöskyddsklass bestäms av kommunens miljökontor och beror av olika faktorer exempelvis avstånd...

Hur ansöker jag om att få gräva ned en anläggning?

Kommunen har ansökningshandlingar att hämta eller ladda ner. Vi hjälper er gärna (utan kostnad) med att fylla i en ansökan och talar gärna med kommunen åt er om ni vill. Vi har erfarenhet och kunskap som förkortar och förenklar handläggningstiden. Om ni vill lämnar vi...