Minireningsverk

Våra WSB Clean minireningsverk och all dokumentation som rör dessa hittar ni hos vårt systerföretag Watersystems Sverige.

Om ni är intresserade av vårt högkvalitativa och robusta minireningsverk WSB Clean minireningsverk som tillverkas här hos oss på Tranås Cementvarufabrik så vänder ni er direkt till Watersystems. Företaget har en egen serviceorganisation och erbjuder en komplett servicelösning. Tecknar man serviceavtal får man en funktionsgaranti som sträcker sig i 20 år från driftsättningen. Branschstandard för sådan funktionsgaranti är 0-5 år. Garantin kan sedan förlängas 10 år åt gången så länge betongbehållaren är hel. Förbehållet är att man behåller sitt serviceavtal och att man byter ut eventuellt utslitna delar.

WSB Clean minireningsverk finns i många olika storlekar – allt från 1 hushåll upp till större reningsverk upp till 2 000 användare. Watersystems hjälper er hela vägen från ansökan till nyckelfärdigt reningsverk. Om ni vill kan vi hjälper vi er också med att hitta en duktig entreprenör som kan göra jobbet. Vi samarbetar med hundratals duktiga grävare varav många har erfarenhet av WSB Clean minireningsverk.

Ett minireningsverk är den perfekta lösningen om man bor i ett område som är känsligt för de övergödande ämnen som finns i spillvatten. I sådana områden kräver kommunens miljökontor att avloppslösningen skall uppnå det som kallas hög miljöskyddsnivå vilket bland annat innebär att anläggningen måste klara att reducera fosfor med 90%. En konventionell reningslösning med slamavskiljare och infiltration klarar endast 70% reduktion varför ett minireningsverk krävs i dessa fall.

Minireningsverk ger den överlägset bästa reningen av de alternativ som finns att tillgå vid hög skyddsklass och med tecknat serviceavtal har det även överlägset bäst livslängd. WSB Clean når givetvis hög skyddsnivå och vi tillverkar reningsverken här vid vår fabrik Tranås. WSB Clean testas kontinuerligt och såväl reningsprocessen som betongkonstruktionen är konstruerade för vårt svenska klimat.

Oftast krävs inget extra reningssteg efter WSB Clean utan det renade vattnet leds till en befintlig dränering, en stenkista eller direkt till recipienten (t.ex. ett vattendrag eller ett dike).

För information, gratis rådgivning, hembesök mm gå till Watersystems hemsida (klicka här för att öppna i ny flik)