Integritets- Personuppgiftspolicy

Tranås Cementvarufabrik AB verkar för att säkerställa och skydda rätten till sekretess för våra kunder. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med den vid varje tid gällande lagstiftningen, härunder enligt lagen om persondata och anvisningar om personuppgifter. Personuppgifter är information som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan peka ut dig som kund.

Denna personuppgiftspolicy beskriver den personliga information som vi erhåller och samlar in genom er beställning av varor och tjänster från Tranås Cementvarufabrik AB, och vad vi gör för att skydda den personliga informationen.

Vi ber dig att ta del av innehållet i denna personuppgiftspolicy. Genom att beställa och använda våra varor och tjänster samtycker du till att vi använder den personliga informationen enligt denna personuppgiftspolicy och de gränser som gäller i den för varje tid gällande lagstiftningen.

1. Ansvarig för användning

Tranås Cementvarufabrik AB är ansvarig för användning av den personliga informationen i samband handel av varor och tjänster som tillhandahålls av Tranås Cementvarufabrik AB.

2. Vår användning av personlig information

2.1. Registrering och insamling av personuppgifter

Tranås Cementvarufabrik AB använder den personliga informationen som angavs när du registrerades hos oss, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer tillsammans med information som du ger oss, t.ex. Din IP-adress. Vi samlar också kreditinformation vid kreditförsäljning.

Tranås Cementvarufabrik AB samlar dessutom kontinuerligt in och använder information om din kundrelation, som t.ex. information om inköpshistorik.

2.2. Användning av personlig information
Personlig information används för att ge dig de varor och tjänster som du har beställt och att kunna administrera kundrelationen, genomföra leverans och fakturering samt ge information om prisjusteringar som är relevanta för din kundrelation.

3. Speciellt med användning av personuppgifter i samband med marknadsföring

Vi använder personlig information för att ge dig information om varor och tjänster av intresse för dig. Om du är eller har varit kund hos Tranås Cementvarufabrik AB begär vi in ditt godkännande innan vi skickar elektronisk information/marknadsföring.

Tranås Cementvarufabrik AB använder i övrigt telefon, e-post och andra digitala kommunikationsmedium för marknadsföring mot kunder. Denna marknadsföring utfös enligt den vid varje tid gällande lagstiftningen. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation kan du närsomhelst avbeställa detta.

Om du inte är eller aldrig har varit kund kommer vi använda elektronisk marknadsföring, dvs skicka nyhetsbrev om du uttryckligen har samtyckt i att få sådan marknadsföringskommunikation.

4. Information för anställda

Tranås Cementvarufabrik AB hanterar personlig information för sina anställda för att administrera löner och personalansvar. Nödvändig information för utbetalning av löner, dvs grunddata, nivån på lönen, tidsregistrering,  skatteprocent, skattehemvist, fackförening och återbetalning registreras. Rutiner för att ta bort personuppgifter görs enligt lagstiftningen om redovisning och arkiv. Anställdas filer hålls i personalarkivet. Filer rensas när arbetsrelationen avslutas.

5. Att behålla och lagra personlig information

Vi behåller personuppgifter enligt gällande lagstiftning och har vid varje tidpunkt åtgärder för att säkerställa kraven på sekretess, tillgänglighet och integritet.

Den personliga informationen kommer endast att lagras så länge Tranås Cementvarufabrik AB har verkligt skäl för detta och i varje fall inte längre än vad som följer den vid varje tid gällande lagstiftningen. När Tranås Cementvarufabrik AB inte längre har verkligt skäl för att lagra personlig information kommer informationen tas bort eller avidentifieras.

6. Distribution av personuppgifter – Tystnadsplikten

Vi kommer inte att distribuera personlig information relaterad till dig eller någon i samma bolag till någon tredje part såvida inte distributionen av personuppgifter är:

  • Godkänd av personen i fråga
  • Enligt lagstiftning eller föreskrifter ges enligt bestämmelse i lagstiftningen
  • På order från en domstol eller annan myndighet
  • Som ett led i utmätning etc. där verkligt skäl finns.

Tystnadsplikten är dock inte ett hinder för Tranås Cementvarufabrik AB att kommunicera denna information till företag som efter överenskommelse med Tranås Cementvarufabrik AB ansvarar för den tekniska eller administrativa driften av våra tjänster.

När vi ger informationen till dessa företag säkrar vi att dessa tredje parter vidmakthåller Tranås Cementvarufabrik ABs krav för hantering och användning av personuppgifter och den vid varje tid gällande lagstiftningen.

Tranås Cementvarufabrik AB kan också ge tredje part tillgång till ackumulerade och avpersonifierade data.

7. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få tillgång till dina uppgifter som registrerats av Tranås Cementvarufabrik AB. Du kan också begära rättelse och radering av personuppgifter i enlighet med lagstiftningen som gäller.

8. Revision av denna integritets- personuppgiftspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy om:
– Hantering av personuppgifter ändras eller – Revision anses nödvändigt på grund av ändringar av lagar eller föreskrifter enligt lagstiftning.

9. Ytterligare information

Kontakta oss om du vill ha merinformation Tranås Cementvarufabrik ABs hantering av personlig information.

10. Kontaktuppgifter

E-post: info@tranascementvarufabrik.se
Tfn: 0140-386590
Adress: Tranås Cementvarufabrik AB, Majmålavägen 2, 573 38 TRANÅS