Torrbruk & cement

Torrbruk av cement finns i olika typer. Med färdigblandad betong, murbruk och putsbruk behöver man bara tillsätta vatten. Utöver byggcement finns torrbruk för andra användningsområden.

Finbetong: för gjutningsarbeten både inomhus och utomhus. Ger en slät yta och används där betongytan ska vara synlig som exempelvis trappor, golv, balkonger mm.

Grovbetong: armerar bättre än finbetong och passar exempelvis till plintar, trappor, balkonger, golv och stödmurar. Ger en grövre yta än finbetong

Lagningsbruk: för lagning och utfyllnad av ojämnheter, hål och skador på tegel, betong & puts,

Gullex Murcement

Gullex används som bindemedel till murbruk i tre murbruksklasser:

Gullex Murcement A: för armerade tegelkonstruktioner och murverk som bär stora laster.

Gullex Murcement B:  för murning av fasadtegel, även i slagregnrik klimatzon. Murning av betong och lättklinkerblock, även i grundmurar.

Art.nr
Fabrikat
Vikt
J9703Byggcement25 kg
J9707Cementbruk A (färdigblandad)25 kg
J9707Gullex Murcement A25 kg
J9706Gullex Murbruk B (färdigblandad)25 kg
J9717Finbetong (färdigblandad)25 kg
J9718Grovbetong (färdigblandad)25 kg
J9709Lagningsbruk (färdigblandad)25 kg