L-stöd

L-stöd i betong kan vara ett bra alternativ när du behöver en stödmur. L-stöden har lång livslängd och ger ett snabbt resultat. Vi säljer L-stöd i färdiga sektioner som är två meter långa och i en mängd olika höjder.

Passbitar
L-stöd kan även erhålls som passbitar, dvs kortare än 2000 mm, samt sluttande & som hörn.

T-stöd
Vi kan även erbjuda T-stöd. Kontakta oss för mer information.

Vikter
Vikt för de olika L-stöden – se nedan under Teknisk beskrivning

Höjd vid längd 2000 (mm)
Vikt (kg) / fotbredd (mm) 4 kn
Vikt (kg) / fotbredd (mm) 10 kn
Vikt (kg) / fotbredd (mm) 20 kn
300 269 / 300 325 / 300 325 / 300
400 363 / 400 438 / 400 438 / 400
500 457 / 500 551 / 500 551 / 500
600 551 / 600 663 / 600 663 / 600
700 645 / 700 720 / 700 720 / 700
800 739 / 800 889 / 800 889 / 800
900 786 / 800 945 / 800 945 / 800
1000 833 / 800 1000 / 800 1000 / 800
1100 880 / 800 1058 / 800 1058 / 800
1200 927 / 800 1227 / 1000 1227 / 1000
1300 974 / 800 1284 / 1000 1284 / 1000
1400 1021 / 800 1340 / 1000 1340 / 1000
1500 1068 / 800 1396 / 1000 1396 / 1000
1600 1256 / 1100 1453 / 1000 1453 / 1000
1700 1303 / 1100 1566 / 1100 1566 / 1100
1800 1350 / 1100 1622 / 1100 1622 / 1100
1900 1397 / 1100 1678 / 1100 1678 / 1100
2000 1444 / 1100 1734 / 1100 1734 / 1100
2100 1491 / 1100 1790 / 1100 1790 / 1100
2200 1538 / 1100 1847 / 1100 1847 / 1100

Art.nr
Produkt
Längd
(mm)
Höjd
(mm)
Vikt
(kg)
Fotbredd
(mm)
D3801 L-stöd 4 kn 2000 300-2200 269-1538 300-1100
D3805 L-stöd 10 kn 2000 300-2200 325-1847 300-1100
D3805 L-stöd 20 kn 2000 300-2200 325-1847 300-1100
D3826 L-stöd, Hörn
D3826 L-stöd, Passbit
D3827 L-stöd, Sluttande
D3899 L-stöd Wire-Lyft M 16