Stödmurar, L-stöd & T-stöd

Stödmurar
Stödmurar såsom L-stöd eller T-stöd i betong är ett bra alternativ när man behöver hantera nivåskillnader i terrängen. Våra stödmurar har lång livslängd och ett lågt underhållsbehov. Vår standardlängd är 2,4 meter, standardlängden på våra allra högsta murar är dock 2,0 meter. Stödmurarna finns i en mängd olika höjder, se nedan.

Specialtillverkning
Vi är specialister på anpassade murar, såsom passbitar, sluttande murar, murar med slät gavel osv.

Utförande
Murarnas framsida och krön gjuts i gråbetong mot slät stålform. Baksidan har stålglättad yta.

Livslängds- och exponeringsklasser
Livslängdsklass – L50, Exponeringsklass – XC4/XF3.

Försäljning
Numera säljs våra stödmurar via vårt dotterbolag Borensbergs Cementvarufabrik AB, välkommen att besöka deras hemsida.

BSM 1-1, L-stöd 5 kN/m²
Höjd (mm)
Längd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
400 2400 320 80 310 100
600 2400 460 80 470 100
800 2400 620 80 630 100
1000 2400 770 80 800 100
BSM 1-1, L-stöd, Hörn 5 kN/m²
(Fast 90° ytterhörn, rundat, radie 200 mm)
Höjd (mm)
Längd (mm)
Längd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
400 1200 1200 80 300 100
600 1200 1200 80 380 100
800 1200 1200 80 450 100
1000 1200 1200 80 520 100
BSM 1-3, L-stöd 20 kN/m²
Höjd (mm)
Längd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
600 2400 600 100 715 100
800 2400 750 100 915 100
1000 2400 900 100 1120 100
1200 2400 1050 100 1325 100
1500 2400 1280 100 1640 100
1800 2400 1500 100 1960 100
2100 2400 1600 100 2200 200
BSM 1-3, L-stöd, Hörn 20 kN/m²
(Fast 90­° ytterhörn)
Höjd (mm)
Längd (mm)
Längd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
600 1200 1200 100 705 100
800 1200 1200 100 815 100
1000 1200 1200 100 930 100
1200 1200 1200 100 1040 100
1500 1200 1200 100 1210 100
1800 1200 1200 100 1390 100
2100 1200 1200 100 1670 200
BSM 2-1, L-stöd 20 kN/m²
Höjd (mm)
Längd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
900 2400 810 120 1470 100
1200 2400 1050 120 1880 100
1500 2400 1280 120 2270 100
1800 2400 1510 120 2650 100
2100 2400 1600 120 2950 200
BSM 2-1, L-stöd, Hörn 20 kN/m²
(Fast 90° ytterhörn)
Höjd (mm)
Längd (mm)
Längd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
900 1200 1200 120 1180 100
1200 1200 1200 120 1370 100
1500 1200 1200 120 1570 100
1800 1200 1200 120 1770 100
2100 1200 1200 120 1980 200
BSM 3-1, T-stöd 20 kN/m²
Höjd (mm)
Längd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
1800 2400 1380 120 2920 300
2100 2400 1550 120 3260 300
2400 2400 1710 120 3580 300
2700 2400 1870 120 3910 300
3000 2400 2080 120 4300 300
BSM 3-1, T-stöd, Hörn 20 kN/m2
(Fast 90° ytterhörn)
Höjd (mm)
Längd (mm)
Längd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
1800 1200 1200 120 2720 300
2100 1200 1200 120 2920 300
2400 1200 1200 120 3130 300
2700 1200 1200 120 3340 300
3000 1200 1200 120 3540 300
BSM 3-2, L-stöd 20 kN/m²
Höjd (mm)
Längd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
3300 2400 2170 120 5540 400
3600 2400 2380 120 5900 400
3900 2400 2590 120 6260 400
BSM 3-3, T-stöd 20 kN/m² (Pågjutning av bredd/fot krävs vid montage)
Höjd (mm)
Längd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg)
Motfyllnad (mm)
4200 2000 2660 120 6840 500
4500 2000 2870 120 7024 500
4700 2000 3010 120 7155 500