L-stöd

L-stöd i betong kan vara ett bra alternativ när du behöver en stödmur. L-stöden har lång livslängd och ger ett snabbt resultat. Vi säljer L-stöd i färdiga sektioner som är två meter långa och i en mängd olika höjder.

Passbitar
L-stöd kan även erhålls som passbitar, dvs kortare än 2000 mm, samt sluttande & som hörn.

T-stöd
Vi kan även erbjuda T-stöd. Kontakta oss för mer information.

Vikter
Vikt för de olika L-stöden – se nedan under Teknisk beskrivning

Höjd vid längd 2000 (mm)
Vikt (kg) / fotbredd (mm) 4 kn
Vikt (kg) / fotbredd (mm) 10 kn
Vikt (kg) / fotbredd (mm) 20 kn
300269 / 300325 / 300325 / 300
400363 / 400438 / 400438 / 400
500457 / 500551 / 500551 / 500
600551 / 600663 / 600663 / 600
700645 / 700720 / 700720 / 700
800739 / 800889 / 800889 / 800
900786 / 800945 / 800945 / 800
1000833 / 8001000 / 8001000 / 800
1100880 / 8001058 / 8001058 / 800
1200927 / 8001227 / 10001227 / 1000
1300974 / 8001284 / 10001284 / 1000
14001021 / 8001340 / 10001340 / 1000
15001068 / 8001396 / 10001396 / 1000
16001256 / 11001453 / 10001453 / 1000
17001303 / 11001566 / 11001566 / 1100
18001350 / 11001622 / 11001622 / 1100
19001397 / 11001678 / 11001678 / 1100
20001444 / 11001734 / 11001734 / 1100
21001491 / 11001790 / 11001790 / 1100
22001538 / 11001847 / 11001847 / 1100
Art.nr
Produkt
Längd
(mm)
Höjd
(mm)
Vikt
(kg)
Fotbredd
(mm)
D3801L-stöd 4 kn2000300-2200269-1538300-1100
D3805L-stöd 10 kn2000300-2200325-1847300-1100
D3805L-stöd 20 kn2000300-2200325-1847300-1100
D3826L-stöd, Hörn
D3826L-stöd, Passbit
D3827L-stöd, Sluttande
D3899L-stöd Wire-Lyft M 16