Slamavskiljare

Slamavskiljare är en del av avloppssystemet för ditt hus om det inte är anslutet det kommunala avloppsnätet. Toalettvatten eller BDT-vatten måste gå igenom en slamavskiljare innan det går vidare till nästa reningssteg. I slamavskiljaren finns en eller flera kammare där slammet i avloppsvattnet sedimenterar för att sedan tömmas regelbundet.

Trekammarbrunn

En trekammarbrunn är en slamavskiljare vars tre kammare avskiljer slammet innan det leds vidare till exempelvis en infiltrationsanläggning.

Tranås Cementvarufabrik har lång erfarenhet av att tillverka och leverera trekammarbrunnar i stålfiberbetong. Den berömda Tranåsbrunnen är tack vare sin livslängd i kombination med hög funktionalitet och monteringsvänlighet fortfarande överlägsen slamavskiljare tillverkade i plast.

Fördelar med Tranåsbrunnen:

  • Låg bygghöjd
  • Lätt att montera
  • Låg vikt
  • God totalekonomi
  • Perfekt insyn vid inspektion/slamtömning
  • Tålig vid tömning

Tranåsbrunnen är P-märkt och godkänd av SITAC. Den är dessutom givetvis CE-märkt och certifierad i enlighet med EN 12566-1.

Prestandadeklaration Tranåsbrunnen 1-8 m³
Prestandadeklaration Tranåsbrunnen XL
Slamtömningsinstruktion för TranåsBrunnen
Skötselanvisningar för TranåsBrunnen

Tranåsbrunnen - Slamavskiljare (Trekammarbrunnar) i stålfiberbetong
Volym 1 m³ 2 m³ 4 m³ 6 m³
Antal brunnar 1 1 2 3
Innerdiameter 1 630 mm 1 630 mm 1 630 mm 1 630 mm
Ytterdiameter 1 750 mm 1 750 mm 1 750 mm 1 750 mm
Vikt 2 150 kg 2 600 kg 5 200 kg 7 800 kg
Vikt tyngsta del 1 250 kg 1 800 kg 1 800 kg 1 800 kg
Bygghöjd 1 780 mm 2 200 mm 2 200 mm 2 200 mm
Inloppshöjd 710 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm
Typ BDT BDT + KL BDT + KL BDT + KL
Kapacitet 1 hushåll 1 hushåll 2 hushåll 3 hushåll

Läggningsanvisningar:
Läggningsanvisning TranåsBrunnen 1 kbm
Läggningsanvisning TranåsBrunnen 2 kbm
Läggningsanvisning TranåsBrunnen 4 kbm
Läggningsanvisning TranåsBrunnen 6 kbm

Tranåsbrunnen XL- Slamavskiljare (Trekammarbrunnar) 5-9 kbm
Volym 5 m³ 6 m³ 7 m³ 8 m³ 9 m³
Antal brunnar 1 1 1 1 1
Innerdiameter 2 280 mm 2 280 mm 2 280 mm 2 280 mm 2 280 mm
Ytterdiameter 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm
Vikt 5 300 kg 5 900 kg 6 300 kg 7 070 kg 7 470 kg
Vikt tyngsta del 3 800 kg 4 400 kg 4 800 kg 4 400 kg 4 800 kg
Bygghöjd 2 300 mm 2 600 mm 2 840 mm 3 100 mm 3 340 mm
Inloppshöjd 1 420 mm 1 720 mm 1 960 mm 2 220 mm 2 460 mm
Typ BDT + KL BDT + KL BDT + KL BDT + KL BDT + KL

Läggningsanvisningar:
Läggningsanvisning TranåsBrunnen XL 5 -7 kbm

Tranåsbrunnen XL- Slamavskiljare (Trekammarbrunnar) 10-18 m³
Volym 10 m³ 12 m³ 14 m³ 16 m³ 18 m³
Antal brunnar 2 2 2 2 2
Innerdiameter 2 280 mm 2 280 mm 2 280 mm 2 280 mm 2 280 mm
Ytterdiameter 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm
Vikt 9 800 kg 10 850 kg 11 600 kg 13 120 kg 13 820 kg
Vikt tyngsta del 3 600 kg 4 150 kg 4 600 kg 4 400 kg 4 800 kg
Bygghöjd 2 300 mm 2 600 mm 2 840 mm 3 100 mm 3 340 mm
Inloppshöjd 1 370 mm 1 670 mm 1 910 mm 2 170 mm 2 410 mm
Typ BDT + KL BDT + KL BDT + KL BDT + KL BDT + KL

Läggningsanvisningar:
Läggningsanvisning Tranåsbrunnen XL 10-14 kbm