Enskilt avlopp

Här hittar du allt du behöver för enskilt avlopp. Vi erbjuder robusta kvalitetsprodukter i betong såsom trekammarbrunnar (slamavskiljare), minireningsverket WSB Clean, slutna tankar, pumpbrunnar och mycket annat.

Hur välja rätt produkt för enskilt avlopp?

När man väljer en avloppsanläggning för enskilt avlopp bör man prioritera produkter med såväl bra pris som överlägsen hållbarhet. Brunnar av betong flyter inte upp eller knycklar ihop sig och de håller för slamtömning år efter år.

Det finns i huvudsak tre olika varianter av enskilt avlopp:

  • Slamavskiljare med efterföljande infiltration/markbädd
  • Sluten tank i kombination med BDT-rening
  • Minireningsverk

Vi på Tranås Cementvarufabrik tillsammans med Watersystems kan erbjuda produkter och lösningar för samtliga dessa behov.

Slamtömmarna är våra bästa ambassadörer

Fråga gärna en slamtömmare om råd när du skall välja brunn. Slamtömmarna är våra bästa ambassadörer för de har sett vad som kan gå fel och vad som funkar för våra svenska förhållanden. Högt grundvatten, stenig mark och tjäle i marken är tuffa utmaningar för allt utom betongbrunnar. Tömning av enskilda avlopp byggda i betong är också en barnlek då brunnarnas form erbjuder optimal insyn och tillgänglighet.

Tranåsbrunnen – vår välkända slamavskiljare

Den högpresterande Tranåsbrunnen är en slamavskiljare med låg bygghöjd som är lätt att montera vilket i kombination med dess livslängd gör den överlägsen slamavskiljare tillverkade av plast.

WSB Clean – minireningsverk för hög miljöskyddsnivå

WSB Clean WSB Clean minireningsverk är svensktillverkat, CE-märkt och testat enligt EN 12566-3. Reningsverket uppfyller med andra ord även de nya krav som infördes 1 juli 2013. Reningsresultaten överträffar Naturvårdsverkets krav för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve.

WSB Clean är ett beprövat och högeffektivt biologiskt/kemiskt minireningsverk i betong som är anpassat för vårt nordiska klimat. Tekniken bakom minireningsverket utvecklas i Tyskland och det finns ca 50 000 anläggningar i drift i ett tjugotal länder världen över.

Reningsverket finns som standardlösning för 1-25 hushåll men vi erbjuder även anläggningar för upp till ca 5000 personekvivalenter (PE).

Läs gärna mer om WSB Clean på följande sidor – Klicka på länkarna för att öppna den aktuella sidan i ett nytt fönster: