Infiltrationer och markbäddar

En infiltration eller markbädd är ett så kallat markbaserat reningssteg och placeras efter en trekammarbrunn/slamavskiljare. Markbaserad rening fungerar genom att slamavskiljt vatten sipprar ned genom lager av sand- och/eller grusmaterial.
Infiltrationer och markbäddar kan kombineras med reningssteg av olika typer och används anläggningar för både normal och hög miljöskyddsklass.

Alla våra infiltrationspaket går att justera till det format du behöver. Samtliga infiltrations- & markbäddskomponenter går också att köpa separat.

Vi levererar även biomoduler till kompaktfilter.

Fördelningsbrunnar
Diameter400 mm 400 mm 600 mm 600 mm 600 mm900 mm 900 mm
Bygghöjd1 000 mm1 000 mm1 200 mm1 200 mm1 200 mmmm
Antal utlopp
(ett inlopp per brunn)
2 st3 st2 st3 st4 st5 st7 st
Vi tillverkar även större fördelningsbrunnar mot beställning
Uppsamlingsbrunnar
Diameter400 mm 400 mm 600 mm 600 mm
Bygghöjd2 000 mm2 000 mm2 200 mm2 200 mm
Antal inlopp
(ett utlopp per brunn)
1 st2 st3 st3 st
Vi tillverkar även större uppsamlingssbrunnar mot beställning
Infiltrationspaket
Storlek2 x 10m2 x 15 m3 x 10 m3 x 15 m4 x 15 m5 x 15 m
Fördelningsbrunn1 st ø400 mm1 st ø400 mm1 st ø400 mm1 st ø400 mm1 st ø600 mm1 st ø600 mm
Spridarrör
110/95 mm * 5 m
20 m30 m30 m45 m60 m75 m
Luftningsrör
110/95 mm x 2,5 m
2 st2 st3 st3 st4 st5 st
Flexböj 110/95 mm2 st2 st2 st2 st4 st5 st
Böj 110 mm, 90° dubbelmuff2 st2 st3 st3 st
Ventilhuv 110/95 mm2 st2 st3 st3 st4 st5 st
Fiberduk30 m²30 m²30 m²45 m²60 m²75 m²
Större infiltrationspaket finns mot beställning
Markbäddspaket
Storlek1 x 10m1 x 15 m2 x 10 m2 x 15 m3 x 15 m4 x 15 m
Uppsamlingsbrunn1 st ø400 mm1 st ø400 mm1 st ø400 mm1 st ø400 mm1 st ø400 mm1 st ø600 mm
Dräneringsrör
110/95 mm * 5 m
10 m15 m20 m30 m45 m60 m
Luftningsrör
110/95 mm x 2,5 m
1 st1 st2 st2 st3 st4 st
Flexböj 110/95 mm--2 st2 st3 st4 st
Böj 110 mm, 90° dubbelmuff1 st1 st2 st2 st3 st4 st
Ventilhuv 110/95 mm1 st1 st2 st2 st3 st4 st
Större markbäddspaket finns mot beställning