Infiltrationer och markbäddar

En infiltration eller markbädd är ett så kallat markbaserat reningssteg och placeras efter en trekammarbrunn/slamavskiljare. Markbaserad rening fungerar genom att slamavskiljt vatten sipprar ned genom lager av sand- och/eller grusmaterial.
Infiltrationer och markbäddar kan kombineras med reningssteg av olika typer och används anläggningar för både normal och hög miljöskyddsklass.

Alla våra infiltrationspaket går att justera till det format du behöver. Samtliga infiltrations- & markbäddskomponenter går också att köpa separat.

Vi levererar även biomoduler till kompaktfilter.

Fördelningsbrunnar
Diameter 400 mm 400 mm 600 mm 600 mm 600 mm 900 mm 900 mm
Bygghöjd 1 000 mm 1 000 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm mm
Antal utlopp
(ett inlopp per brunn)
2 st 3 st 2 st 3 st 4 st 5 st 7 st
Vi tillverkar även större fördelningsbrunnar mot beställning

Uppsamlingsbrunnar
Diameter 400 mm 400 mm 600 mm 600 mm
Bygghöjd 2 000 mm 2 000 mm 2 200 mm 2 200 mm
Antal inlopp
(ett utlopp per brunn)
1 st 2 st 3 st 3 st
Vi tillverkar även större uppsamlingssbrunnar mot beställning

Infiltrationspaket
Storlek 2 x 10m 2 x 15 m 3 x 10 m 3 x 15 m 4 x 15 m 5 x 15 m
Fördelningsbrunn 1 st ø400 mm 1 st ø400 mm 1 st ø400 mm 1 st ø400 mm 1 st ø600 mm 1 st ø600 mm
Spridarrör
110/95 mm * 5 m
20 m 30 m 30 m 45 m 60 m 75 m
Luftningsrör
110/95 mm x 2,5 m
2 st 2 st 3 st 3 st 4 st 5 st
Flexböj 110/95 mm 2 st 2 st 2 st 2 st 4 st 5 st
Böj 110 mm, 90° dubbelmuff 2 st 2 st 3 st 3 st
Ventilhuv 110/95 mm 2 st 2 st 3 st 3 st 4 st 5 st
Fiberduk 30 m² 30 m² 30 m² 45 m² 60 m² 75 m²
Större infiltrationspaket finns mot beställning

Markbäddspaket
Storlek 1 x 10m 1 x 15 m 2 x 10 m 2 x 15 m 3 x 15 m 4 x 15 m
Uppsamlingsbrunn 1 st ø400 mm 1 st ø400 mm 1 st ø400 mm 1 st ø400 mm 1 st ø400 mm 1 st ø600 mm
Dräneringsrör
110/95 mm * 5 m
10 m 15 m 20 m 30 m 45 m 60 m
Luftningsrör
110/95 mm x 2,5 m
1 st 1 st 2 st 2 st 3 st 4 st
Flexböj 110/95 mm - - 2 st 2 st 3 st 4 st
Böj 110 mm, 90° dubbelmuff 1 st 1 st 2 st 2 st 3 st 4 st
Ventilhuv 110/95 mm 1 st 1 st 2 st 2 st 3 st 4 st
Större markbäddspaket finns mot beställning