Vår historia

Tranås Cementvarufabrik har sedan 1958 år haft verksamhet i Tranås med inriktning att producera betongvaror. Våra signaturprodukter är Tranåsbrunnen – en monteringsvänlig och funktionell slamavskiljare och WSB Clean minireningsverket i betong med marknadens bästa servicevillkor och garantier. Här är vår historia i korthet.

Från Svartågatan, via Ydrevägen – till Hjälmaryd

Strax efter midsommar 1958 köpte Ivar Strand ett nedlagt cementgjuteri på Svartågatan i Tranås. I affären ingick en rörpress och lite brunnsringsformar. Prislappen: 3 000 kronor betalades med lånade pengar. Hösten 1958 köptes ett cementgjuteri på Ydrevägen i Tranås. En stenmaskin därifrån flyttades till Svartågatan liksom 2 av de anställda – Alf & Fritz. Ivars bror Stig Strand var med och arbetade från början, endast 16 år gammal. 1965 blev han delägare när aktiebolaget Tranås Cementvarufabrik AB bildades. På våren 1960 började byggnationen av ny produktionslokal på Hjälmaryds Industriområde – på den plats där fabriken ligger idag . Byggmästaren hette Birger Svensson. Vid semestertid gick sedan flyttlasset. Genom att gå med i Företagarföreningen trodde sig Ivar ha säkrat ett lån om 50 000 kronor till verksamheten. Två nitiska banktjänstemän på Kreditbanken (Nordea) ansåg dock inte att det behövdes något cementgjuteri i Tranås varför något lån aldrig betaldes ut. Den nya byggnaden och nya formar skulle dock betalas och finansieringen fick lösas ändå. Formarna tillverkades av, bland andra, en skicklig smed i Frinnaryd. Då liksom idag tillverkades betongsten, rör och brunnsringar. Även kabelrännor för Televerket var en stor produkt. Det fanns gott om cementgjuterier i området på den här tiden, säkert ett 20 tal om man räknar med de som fanns i grannkommunerna. 1965 investerade bolaget i en ny stenmaskin för att öka automatiseringen av grus- och cementhantering. Alla nya grusfickor och gångar fick handgrävas inne i de befintliga lokalerna. Den här investeringen gjorde fabriken mycket effektiv på betongstensfronten vilket gjorde att många av konkurrenterna fick det svårt. Cementsilon som byggdes vid den tiden användes ända fram till 2007.

 

Ständig utbyggnad under 1960-talet

Under hela 1960-talet byggdes fabriken år för år ut med nya lokaler. Mer än en gång har stenar tillverkats ena dagen för att muras upp dagen efter. Ivar minns särskilt vintern 1965 då tillbyggnad gjordes av en lokal där den nya stenmaskinen skulle stå. Stenarna täcktes över med presenningar och värmdes med ånga för att sedan muras upp dagen efter. På den tiden var det alltid svårt att få ihop ekonomin och utbyggnationen gick egentligen fortare än vad ekonomin tillät.

Betongrör har tillverkats åt framförallt Tranås kommuns kommunala nät  i stora mängder från mitten av 1960-talet fram till slutet på 1980-talet. Idag levereras väldigt lite rör till sådana nät. Betongsten har också tillverkats i stora mängder fram till slutet av 1980-talet. En minskning skedde dock då Ytong-stenen, mindre lyckad visade det sig senare, kom samt leca-stenen. Leca-sten var det dock ytterst nära att Ivar och Stig satsade på men de var inte säkra på lönsamheten och ifall de skulle klara omfattningen. Väldigt många hus i Tranås består av betongsten. Exempelvis ”Cityhuset” i Tranås har ca 25 000 stycken (25 cm) massiv betongsten (ca 30 kg/st) i innerväggarna, stenar som har lyfts med handkraft 5 gånger redan innan de lossats på arbetsplatsen.

Från början användes traktor och vagn för att leverera stenarna och Ivar minns hur Stig körde och Ivar fick stå längst fram som motvikt i de brantaste backarna! Därefter kom lastbilar och tog över transporterna. Från Volvo Viking och Rasken via Scania till dagens moderna Volvobilar har fabriken alltid haft egna fordon för sina transporter. Första trucken (en så kallad moped) köptes i mitten av 1960-talet. Innan dess handlastades allt och –  brunnsringarna fick bl.a. rullas på plankor upp på lastbilsflaken. I början var truckarna så dåliga att de inte alltid var effektivare än handlastning. Idag har vi flera truckar och lastmaskiner och skulle inte klara oss en dag utan dem!

 

Tranåsbrunnen – ett lyckat drag på 1990-talet

I mitten av 1970-talet blev trekammarbrunnen en produkt för fabriken. Brunnarna sålde bra fram tills dess att trekammarbrunnar i betong höll på att bli utkonkurrerade av plastbrunnar. Plastbrunnarna gynnades av att betongbrunnarna på den tiden byggdes av lösa ringar som fogades. Dessa krävde stora grävdjup och komplicerat montage. Som motdrag uppfann Stig och Ivar i början på 1990-talet ”Tranåsbrunnen” – en monteringsvänlig och funktionell slamavskiljare som tack vare sin funktionalitet har gett oss en stor del av marknaden tillbaka. TranåsBrunnen består endast av en underdel med kors gjutet som en enhet samt en kona med lock vilket ger en optimal kombination av enkelhet och robusthet. Idag levererar vi våra ”Tranåsbrunnar” från Skåne i söder till Överkalix i norr.

Under några år efter den allmänna krisen i början av 1990-talet var tillverkningen av kabelrännor till Banverket räddningen för fabriken. Därefter tog Tranåsbrunnen vid på bred front och en stor del av vår försäljning bygger idag på denna produkt. Marknaden för rör och brunnar är idag mindre än vad den var förr. Samtidigt finns det färre cementgjuterier kvar varför den större marknaden rent geografiskt gör att vi kan hålla uppe tillverkningsvolymerna.

I samband med produktionsstarten av Tranåsbrunnen i början av 1990-talet gjordes en stor investering med en ny produktionshall och en ny travers för att underlätta tillverkningen. De senaste åren har också stora investeringar gjorts bla i:

  • ny betongblandare och cementsilo (2007)
  • nytt kontor med nya personalutrymmen (2009)
  • ny fabrikslokal med två nya traverser (2010)

Under 2012 förändrades verksamheten då den gamla krossutrusningen för grus avvecklades. Sex nya silos om 31 kbm och transportband för grus installerades på den gamla krossens plats och numera köper vi in färdigsorterat grus. Alla byggnationer som gjordes ligger i anslutning till befintliga produktionslokaler vilket komplicerade processen. Slutresultatet överträffade dock alla våra förväntningar.

 

Föryngring i ägarleden

1997 inleddes en föryngring av företaget då Stigs son Daniel Strand tilläts köpa 25% av Ivars aktier. 2001 togs ytterligare ett steg då Johan Nyman köpte Ivars kvarvarande del. En justering gjordes så att Stig, Daniel och Johan ägde  en tredjedel var. Ivar gick sommaren 2004 vid 74 års ålder i pension efter ett väl förrättat värv.

 

Watersystems Sverige AB – 2013

2013 bildades dotterbolaget Watersystems Sverige AB som ett service- & försäljningsbolag för vårt nya minireningsverk i betong, WSB Clean.

Föryngringsprocessen fortsatte också under 2014 när Stig köptes ut och hans dotter Jenny Strand steg in som delägare. Stig behåller alltjämt sin plats i produktionsledningen och arbetar fulla dagar. 2013 är personalstyrkan runt 35 personer.

 

Andra minnesvärda händelser:

Årets företagare 2012

af-tranas2012 utsågs Tranås Cementvarufabrik till Årets företag i Tranås på Tranåsgalan. En utmärkelse vi är oerhört stolta och glada över. Motiveringen från Företagarna löd:

”Tranås Cementvarufabrik AB. Stig Strand, Daniel Strand och Johan Nyman får utmärkelsen Årets Företagare 2012 för att de med stor målmedvetenhet och framgång utvecklat och hittat nya marknader för sin produkt Tranåsbrunnen, samtidigt har de gjort stora investeringar i byggnader och produktionsresurser, med en bibehållen god lönsamhet.”

Årets företagsägare 2017

2017 utsågs Johan Nyman, Daniel Strand och Jenny Strand till Årets företagsägare i Tranås på Tranåsgalan. En utmärkelse vi blev mycket stolta och glada över.

Motiveringen från Tranås United löd denna gång:
”Tranås Cementvarufabrik AB med de tre ägarna, Jenny Strand, Daniel Strand och Johan Nyman är efter generationsskiftet helt fokuserade på tillväxt kombinerat med kvalitet och god lönsamhet.
Ett målmedvetet arbete har inneburit flera nyanställningar, investeringar i utbyggnad av lokaler, breddad produktportfölj m.m. Vi är glada över att ha företagsägare som Ni här i Tranås! Lycka till med det fortsatta dagliga arbetet”. 

 

Jubileum 2019 – Tranås Cementvarufabrik fyller 60 år:

3 dagar med trevliga kunder, familjer och Tranåsbor. Detta blev en helg som vi kommer att minnas med glädje i många, många år framöver. Ett stort tack till alla underbara människor som kom och firade vårt 60-årsjubileum med oss.

 

Idag

I skrivande stund (början av december 2020) är personalstyrkan runt 50 personer (Tranås Cementvarufabrik + Watersystems Sverige AB tillsammans), vår förhoppning är att kunna växa och bli fler!