Fiberduk

Våra fiberduk är avsedda för läggning i mark som skiljelager mellan jordmaterial av olika typer. Vi har fiberdukar i bredd 1-5 meter och olika längder. Dukarna finns i 5 olika bärighetsklasser.

N1 – Används vid dränering och filtrering av material. T ex vid källarrenovering, under trädgårdsplattor mm.

N2 – Används mot material med max stenstorlek om 100 mm. T ex vid vägbygge och grunder. Fungerar även bra mot ogräs.

N3 – Används mot material med stenstorlek om 100 mm – 200 mm. T ex vid vägbygge. Fungerar även bra mot ogräs.

N4 – Används mot material med stenstorlek om större än 200 mm. T ex vid vägbygge. Fungerar även bra mot ogräs.

N5 – Används vid mer krävande projekt.

Art.nr
Typ
Längd
(m)
J9303Fiberduk N11*30
J9304Fiberduk N11*30, svart
J9305Fiberduk N11*100-150
J9310Fiberduk N12*15
J9311Fiberduk N22*25 (dränering)
J9313Fiberduk N12*100-150
J9323Fiberduk N13*15
J9324Fiberduk N13*35
J9325Fiberduk N13*100-150
J9331Fiberduk N14*5
J9333Fiberduk N14*150
J9341Fiberduk N24*120
J9343Fiberduk N25*120
J9344Fiberduk N35*120
J9345Fiberduk N45*120