Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp.

Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Vatten Avlopp & Kretslopp som hålls årligen på olika platser runt om i landet kommer den
18 -19 mars till Jönköping.

Vi finns där för att ta del av det senaste inom området små avlopp för att kunna bli ändå vassare i vår rådgivning gentemot våra kunder samt för att visa vårt produktsortiment för branschen.

På torsdagen den 19 mars erbjuds entreprenörer att komma till mässan för att få ta del av vad branschen har att erbjuda inom framförallt området små avlopp.

Vi finns i monter 25 och informerar om våra egenproducerade betongvaror och pratar gärna om vår slamavskiljare Tranåsbrunnen och vårt minireningsverk WSB Clean, båda är robusta produkter i betong.

Hjärtligt välkommen 
Tranås Cementvarufabrik AB