Nytt avlopp 2021?

Skall kommunen börja inventera i ditt område eller vet du redan om att ditt avlopp är undermåligt och vill göra någonting åt det?

Kontakta oss på Tranås Cementvarufabrik och Watersystems Sverige så hjälper vi dig att hitta rätt reningslösning för just din fastighet. Vi har ett stort nät av återförsäljare och samarbetar med tusentals duktiga entreprenörer över hela Sverige.

Läs gärna mer om våra lösningar för avloppsrening och våra produkter här:

Länk till enskilt avlopp på Tranås Cements hemsida

Länk till WSB Clean minireningsverk hos Watersystems

 

Slå oss en signal på 0140 – 38 65 90
Hälsningar Eddie, Jenny & Mårten!

Tranås Cement blir ännu grönare!

I början av juli 2018 invigdes vår produktion av grön el på taket till produktionshallarna. DJ’s Sol & Energiteknik installerade under sommaren en solenergianläggning med en kapacitet om hela 160 kW vilket motsvarar ca 2/3 av vårt totala energibehov. Projektet kommer att utvärderas och tanken är att bygga ut anläggningen så att den täcker vår hela förbrukning.

För oss som producerar och säljer miljöteknik känns det fantastiskt fint att minimera vår egen miljöbelastning från tillverkningen av bland annat Tranåsbrunnen slamavskiljare och WSB Clean minireningsverk i betong. Vi är också väldigt glada över att ha kunnat upphandla projektet lokalt av ett företag från bygden.  

På DJ’s Youtubekanal kan ni se en drönarvideo från anläggningen