I början av juli 2018 invigdes vår produktion av grön el på taket till produktionshallarna. DJ’s Sol & Energiteknik installerade under sommaren en solenergianläggning med en kapacitet om hela 160 kW vilket motsvarar ca 2/3 av vårt totala energibehov. Projektet kommer att utvärderas och tanken är att bygga ut anläggningen så att den täcker vår hela förbrukning.

För oss som producerar och säljer miljöteknik känns det fantastiskt fint att minimera vår egen miljöbelastning från tillverkningen av bland annat Tranåsbrunnen slamavskiljare och WSB Clean minireningsverk i betong. Vi är också väldigt glada över att ha kunnat upphandla projektet lokalt av ett företag från bygden.

På DJ’s Youtubekanal kan ni se en drönarvideo från anläggningen