WSB Clean renar avloppsvatten mekaniskt (genom slamavskiljning), biologiskt (BOD & kväve) och kemiskt (fosfor). Ingen infiltration eller markbädd behövs.