WSB Clean skiljer sig från konkurrenterna genom sin patenterade virvelbädd och dess stora mängd biobärare. En teknik som även används i stora kommunala reningsverk.

Den svenska marknaden domineras i dagsläget av minireningsverk som arbetar med olika varianter av aktiv slam-rening. Tekniken kallas omväxlande aktiv slam/satsvis rening eller SBR-rening. Förenklat är skillnaden gentemot WSB Clean att medan aktiv slam-verken blåser luft direkt i slammet så slamavskiljer WSB Clean först vattnet och luftar sedan i en separat biokammare. Kammaren är till 50% fylld av särskilda biobärare som tillsammans rymmer en gigantisk biomassa bestående av nyttiga mikroorganismer som mycket effektivt bryter ned de miljöskadliga ämnena. Exempelvis motsvarar de 530 000 biobärarna i ett WSB Clean för 1 hushåll en markbädd om hela 250 m².
Tekniken med biobärare är bevisat stabil och effektiv och klarar variationer i belastning som andra minireningsverk inte kan hantera.

Mycket talande är det faktum att samtliga 4 fabrikat av minireningsverk som är tillåtna att använda i Danmark utnyttjar biobärare i någon form. Ingen har lyckats få ett minireningsverk av aktiv slam-typ godkänt i de mycket omfattande och hårda tester som danskarna använder.

I Danmark måste alla fastighetsägare som har ett minireningsverk redovisa reningsresultaten till myndigheterna varje år. Vi har mångåriga testserier från över 4500 minireningsverk i Sverige och Danmark som objektivt bevisar att WSB Clean fungerar.