• Dygnet runt-övervakning & fjärrstyrning via GPRS
  • Servicebesök (antal beror av storlek på anläggningen)
  • Rengöring & funktionskontroll
  • Flockningsvätska & påfyllning av denna
  • Vattenanalyser vid ackrediterat laboratorium
  • Årlig servicerapport