Nej, ett minireningsverk i betong behöver inte återfyllas med vatten efter tömning*. Behållaren flyter inte upp och imploderar inte så som en plastbehållare kan göra. 

*) För fritidshus som används lite bör anläggningen återfyllas efter tömning. Vid liten belastning kan ta mycket lång tid innan slamkammaren återfylls varför det finns viss risk att reningsresultatet tillfälligt försämras om man inte återfyller. Fritidshus bör dessutom slamtömmas kort före säsongstart, inte efter säsongens slut. Detta beror på att anläggningens biomassa lever på slammet över lågsäsongen.