Ja
Normalstora badkar (200 – 300 liter) påverkar inte funktionen alls. Vårt minireningsverk för 1 hushåll är godkänt för 5 personer men WSB® Clean klarar tillfälliga överbelastningar om 100% under kortare perioder. Normal dygnsvattenanvändning för 5 personer beräknas enligt norm till 5 x 170 l, dvs 850 l per dygn.