Ja, förutsatt att man använder sitt fritidshus så som de flesta svenskar gör. Dvs, under säsongen använder man anläggningen relativt kontinuerligt och under lågsäsong är man inte borta från fritidshuset mer än 4-6 månader.

MBBR-processen med biobärare i den rörliga, dränkta markbädd som används i WSB Cllean är bevisat tålig för ojämn belastning och långa perioder utan inflöde av spillvatten.

Biobärarna erbjuder gynnsamma levnadsvillkor för mikroorganismerna även vid underbelastning. Livsviktiga ämnen utvinns ur vattenfasen och ackumuleras i biofilmen där de sedan hålls tillgängliga som näring för organismerna under lång tid.
Om uppehållet i inflöde av spillvatten blir så långt att även näringsreserven i biofilmen tar slut går bakterierna i dvala för att överleva. Från denna dvala väcks de snabbt vid ökat näringspåslag och de blir fullt aktiva igen på mycket kort tid. Detta är anledningen till att biofilmsprocessen har hög driftsstabilitet även under relativt stora belastningsvariationer.