Vår nya produktionshall står färdig sedan 2015. Här tillverkar vi bland annat verkligt stora slamavskiljare och reningsverksbehållare (4 till 9 m³). I hallen monteras dessutom våra WSB Clean minireningsverk. Förutom produktionshallen rymmer den nya byggnaden även fräscha personalutrymmen med omklädningsrum, duschar, kök och matsal mm.  För att illustrera de nya behållarnas storlek kan man jämföra med vår slamavskiljare TranåsBrunnen som rymmer 3 mi största storleken. Tekniken som används för de nya behållarna kallas blötgjutning och skiljer sig en hel del från den torrgjutning som vi använder för TranåsBrunnen. TranåsBrunnar torrgjuts genom att vi vibrerar ned en vätskefattig betongblandning i formar som sedan avlägsnas innan betongen härdat. Vid våtgjutning används istället av en relativt lättflytande betong som hälls i formar. Dessa formar kan sedan inte avlägsnas förrän betongen har härdat. Våra nya behållare används bland annat till våra minireningsverk, som slamavskiljare och som slutna tankar.

WSB Clean minireningsverk är en framtidssäkrad lösning för hög miljöskyddsklass och ger dig strålande reningsresultat tillsammans med marknadens bästa garantier. Vår marknadsledande 20-åriga reningsgaranti kan jämföras med branschens normalvillkor som är 0-5 år. Efter de 20 åren kan vår garanti dessutom förlängas 10 år åt gången efter en inspektion. Villkoren för garantin är att kunden tecknar serviceavtal med oss samt att man byter eventuellt utslitna delar. Det är också viktigt att inkommande spillvatten är av normalkvalitet och att man endast spolar ned sådant som avloppet är avsett för.

Förutsatt att de villkoren uppfylls är vi övertygade om att WSB Clean minireningsverk kommer att fortsätta leverera perfekt rening så länge betongbehållaren är hel och en betongbehållare håller mycket, mycket länge…