Ja, definitivt. Miljö- och hälsokontoren ute i landet är mycket nöjda med WSB Clean och vår servicelösning med 20 års funktionsgaranti där vi sköter all övervakning och service åt fastighetsägaren. De vet, precis som resten av branschen, att största felkällan för minireningsverk (förutom usla tekniska lösningar) är fastighetsägaren själv. Ingen har avlopp som hobby och därför utförs inte nödvändig service och underhåll i tid.

Det som övertygar mest är att vi har ett minireningsverk som är genuint robust. Dvs, ingen försämring av reningsfunktionen kan uppstå utan att det uppmärksammas direkt. Brister i robusthet hos andra fabrikat är huvudanledningen till att vissa kommuner är skeptiska till minireningsverk.

WSB Clean är robust eftersom anläggningen:

  • övervakas 24h om dygnet av oss (och kan fjärrstyras vid behov) – inga larm missas eller ignoreras.
  • servas av proffs som får betalt för att göra det (ingen glömmer bort åtgärder eller låter bli att fylla på flockningsvätska).
  • vattenprover analyseras minst en gång per år – för att bevisa att reningen fungerar.
  • behållarna är av betong och lätta att slamtömma – reningsverket och dess komponenter klarar verklighetens krav år efter år (och inte bara tillrättalagda laboratorietester).