WSB Clean är ett minireningsverk i betong och dessa kräver, till skillnad från plastverk, ingen gjutning eller förankring mot uppflytning. Ofta kan dessutom befintliga grävmassor användas för återfyllning varför man sparar ett helt lastbilsflak finmaterial och slipper bortforsling.

Ingen återfyllning krävs efter slamtömning eftersom betongbehållaren varken riskerar att flyta upp eller implodera så som en plastbehållare kan att göra.

WSB Clean är dimensionerat för endast 1 slamtömning per år.
Många leverantörer av minireningsverk anger att deras produkter skall slamtömmas 1-2 gånger per år. Plast är dyrt varför man frestas att underdimensionera behållaren för att få ett lägre försäljningningspris vilket är trist. 1 extra slamtömning per år ger en onödig extrakostnad om ca 10 000 över 10 år. 

Alla dessa faktorer bidrar till att göra ett betongreningsverk billigare än ett reningsverk tillverkat i plast.