Vilka garantier gäller?

  • 20 års garanti lämnas på reningsfunktionen – Detta förutsatt att serviceavtal tecknas samt att föreskrivet underhåll utförs och utslitna delar byts.
    Branschstandard för denna typ av garanti ligger på 0-5 år. Vi lämnar 20 år med möjlighet till förlängning.
  • 20 års garanti på betongbehållare.
  • 20 års garanti på biobärare.
  • För elektriska komponenter gäller tillverkarens garantivillkor, dvs normalt 2 år
    (För privatperson gäller även Konsumentköpslagens villkor om 3 års garanti för s.k. ursprungligt fel).