WSB Clean marknadens bästa minireningsverk

WSB Clean tillhör senaste generationens typgodkända minireningsverk med hög driftsäkerhet och låg energiförbrukning.

Med bäcken som förebild

WSB Clean vattenrening fungerar på samma sätt som i en bäck ute i naturen där en biofilm bestående av mikroorganismer bryter ned föroreningar.

biohud2I ett WSB Clean minireningsverk utgörs biofilmens hem av specialdesignade biobärare vilka ger optimala livsbetingelser för enorma mängder mikroorganismer.

Biofilmbärarnas form och ständiga omrörning har en självrenande effekt då de skaver mot varandra och anläggningens övriga delar. Omrörningen håller alla ytor rena från överflödigt slam och beläggningar varför biobärarna aldrig behöver bytas ut.

Från ett hushåll till flera hundra

Flera fastighetsägare kan gå samman och skaffa ett gemensamt WSB Clean minireningsverk – ett smart sätt att minska kostnaderna. Flerfamiljslösningar finns från 10 till 5000 personer. 

Här kan du läsa vidare om WSB Clean: