Reningsprocessen i korthet

WSB Clean är ett robust och högeffektivt minireningsverk i betong som likt stora kommunala reningsverk använder biobärarteknik. Nedbrytningen sker genom kraftig luftning av en rörlig virvelbädd bestående av syntetiska biobärare.

Så här går reningsprocessen till steg-för-steg:

1. Slamavskiljning

Spillvatten leds in i anläggningens integrerade slamavskiljare där grövre partiklar och slam skiljs bort. Det renade vattnet strömmar med självfall in i biokammaren.

2. Biokammare

Inuti biokammaren finns mer än en halv miljon hjulformade biobärare. På dessa växer en biohud av samma typ som finns i en markbädd eller infiltration. Biohuden består av mikroorganismer som mycket effektivt renar vattnet från föroreningar. En normal markbädd för 1 hushåll innehåller 20 m² biohud – vår virvelbädd motsvarar 250 m². Den enorma biohudsarean innebär att även bakterier reduceras mycket effektivt och därför når vi normalt badvattenkvalitet eller endast obetydligt förhöjda bakteriehalter.
(Här kan du läsa mer om bakterier och efterpolering)

3. Syresättning

Genom membranrör tillförs luft för att främja mikroorganismernas tillväxt och effekt.

4. Fosforreduktion

Avloppsvattnets fosfor avlägsnas genom fällning med en saltlösning. Utfälld fosfor samlas upp i efterklarningen.

5. Efterklarning

De partiklar som bildas vid den biologiska och kemiska reningen faller i efterklarningen till botten. Processen är mycket stabil och klarar ojämn belastning och upp till 6 månader utan inflöde av nytt avloppsvatten.

6. Mammutpump

Med hjälp av en mammutpump (lufthävert) flyttas det bildade slammet till slamavskiljaren där det genomgår en ny reningsprocess.

7. Utlopp

Det renade vattnet leds ut till en lämplig recipient – i undantagsfall först via en efterpolering.
Reningsresultatet kontrolleras årligen genom att vattenprover från efterklarningen analyseras.

WSB Clean minireningsverk i Sverige säljs via vårt systerföretag Watersystems Sverige AB. Företaget har en egen serviceorganisation som erbjuder komplett servicelösning för alla WSB Clean minireningsverk. Hitta mer information och hur du tar kontakt genom att besöka https://watersystems.se