Goda skäl att välja WSB Clean

 

  • 20 år funktionsgaranti med serviceavtal

  • Ingen egenkontroll* eller skötsel

  • Svensktillverkat i betong med överlägsen livslängd och driftsäkerhet

  • Testas löpande = bevisad funktion

  • Anpassat för vårt nordiska klimat

  • Marknadens bästa system för fjärrstyrning och driftsövervakning via internet

  • Fungerar utmärkt även till fritidshus

 

*) Gäller anläggningar < 30 PE. 

Erfarenhet från mer än 50.000 installationer i 15 olika länder

WSB Clean är utvecklat i Tyskland och vidareutvecklat i Sverige för anpassning till vårt nordiska klimat. Det finns idag drygt 50.000 anläggningar i 15 olika länder.

En av fyra utvalda som klarar miljökraven

Danmark har med sina hårda miljökrav varit drivande i framtagandet av de nya, effektiva reningsverken och WSB Clean är ett av endast 4 minireningsverk som är godkända för användning i Danmark.

20 års garanti och serviceavtal

Serviceavtalet som tecknas med vårt servicebolag Watersystems ger kunden en marknadsledande löpande funktionsgaranti. I serviceavtalen ingår kontinuerlig övervakning och loggning via internet. Vid våra servicebesök testar och avsynar vi anläggningen, rengör och fyller på flockningsmedel (flockningsmedel ingår i priset).  
Läs mer om våra serviceavtal här.

Betongbehållare – överlägsen hållbarhet jämfört med plast

Att välja ett minireningsverk i betong har flera fördelar. Produkten är enkel och billig att installera. Betongen är oöm och stabil vilket ställer lägre krav på fyllnadsmaterial runt behållaren. Plastbehållare kräver återfyllnad med finsand och ibland även en gjuten platta. Betongbehållaren kräver inget av detta vilket sparar massor av pengar.
Behållaren utgår från konstruktionen för den berömda Tranåsbrunnen – en 3-kammarbrunn med enkel installation och perfekt insyn i brunnen vid inspektion och slamtömning.

Vi på Tranås Cementvarufabrik tillverkar behållaren till minireningsverket i Sverige vid vår anläggning i Tranås. WSB Clean kan fås som plastbehållare för speciella lägen men om det överhuvudtaget är möjligt rekommenderar vi alltid att man använder betongbehållare.

Vattenanalyserna bevisar att vår servicelösning fungerar!

I serviceavtalet ingår årliga vattenanalyser (BOD, fosfor och kväve).  I vårt grannland Danmark ställs krav på att alla minireningsverk måste uppföljningstestas årligen vilket har vi valt att göra även i Sverige för att kunna visa våra kunder och miljökontoren att vi lever upp till kraven. Tack vare detta har vi mångåriga testserier från över 4 500 WSB Clean minireningsverk vilka objektivt bevisar att WSB Clean i kombination med vår servicelösning verkligen fungerar. Läs mer om hur vårt serviceavtal fungerar här.

Har du en fritidsfastighet? Då är WSB Clean den bästa lösningen!

I ett fritidshus har man alltid varierande belastning och ojämn tillförsel av avloppsvatten till sin anläggning – något som de allra flesta minireningsverk har mycket svårt att klara. WSB Cleans patenterade virvelbäddsteknik i kombination med vår exakta dosering av flockningsmedel gör att systemet lämpar sig utmärkt för installation i fritidsfastigheter. Biobädden klarar upp till 6 månader utan nytillförsel av avloppsvatten utan att biomassan (och därmed reningen) påverkas. Vid så långa frånvaroperioder som 4-6 månade är det dock mycket viktigt att man resterande del av året använder reningsverket kontinuerligt. De flesta andra minireningsverk klarar endast 2-3 månader.

WSB Clean minireningsverk i Sverige säljs via vårt systerföretag Watersystems Sverige AB. Företaget har en egen serviceorganisation som erbjuder komplett servicelösning för alla WSB Clean minireningsverk. Hitta mer information och hur du tar kontakt genom att besöka https://watersystems.se