7 goda skäl att välja WSB Clean

 

  • 20 års garanti med serviceavtal

  • Ingen egenkontroll eller skötsel

  • Svensktillverkat i betong med överlägsen livslängd och driftsäkerhet

  • Testas löpande = bevisad funktion

  • Anpassat för vårt nordiska klimat

  • Marknadens bästa system för fjärrstyrning och driftsövervakning via internet

  • Fungerar utmärkt även till fritidshus

 

Erfarenhet från mer än 50.000 installationer i 15 olika länder

WSB Clean är utvecklat i Tyskland och vidareutvecklat i Sverige för anpassning till vårt nordiska klimat. Det finns idag drygt 50.000 anläggningar i 15 olika länder.

En av fyra utvalda som klarar miljökraven

Danmark har med sina hårda miljökrav varit drivande i framtagandet av de nya, effektiva reningsverken och WSB Clean är ett av endast 4 minireningsverk som är godkända för användning i Danmark.

20 års garanti och serviceavtal

Vid tecknande av serviceavtal med vårt servicebolag Watersystems lämnar vi en marknadsledande 20 årig garanti på reningsresultaten. I serviceavtalen ingår kontinuerlig övervakning och rapportering via internet. Vid våra servicebesök testar och avsynar vi anläggningen, rengör och fyller på flockningsmedel (flockningsmedel ingår i priset).  Läs mer om våra serviceavtal här.

Betongbehållare – överlägsen hållbarhet jämfört med plast

Att välja ett minireningsverk i betong har flera fördelar. Produkten är enkel och billig att installera. Betongen är oöm och stabil vilket ställer lägre krav på fyllnadsmaterial runt behållaren. Plastbehållare kräver återfyllnad med finsand och ibland även en gjuten platta. Betongbehållaren kräver inget av detta vilket sparar massor av pengar.
Behållaren utgår från konstruktionen för den berömda Tranåsbrunnen – en 3-kammarbrunn med enkel installation och perfekt insyn i brunnen vid inspektion och slamtömning.

Vi på Tranås Cementvarufabrik tillverkar behållaren till minireningsverket i Sverige vid vår anläggning i Tranås. WSB Clean kan fås som plastbehållare för speciella lägen men om det överhuvudtaget är möjligt rekommenderar vi alltid att man använder betongbehållare.

Vattenanalyserna bevisar att vår servicelösning fungerar!

I serviceavtalet ingår årliga vattenanalyser (BOD, fosfor och kväve).  I vårt grannland Danmark ställs krav på att alla minireningsverk måste uppföljningstestas årligen vilket har vi valt att göra även i Sverige för att kunna visa våra kunder och miljökontoren att vi lever upp till kraven. Tack vare detta har vi mångåriga testserier från över 2500 WSB Clean minireningsverk vilka objektivt bevisar att WSB Clean i kombination med vår servicelösning verkligen fungerar. Läs mer om hur vårt serviceavtal fungerar här.

Har du en fritidsfastighet? Då är WSB Clean den bästa lösningen!

I ett fritidshus har man alltid belastning och ojämn tillförsel av avloppsvatten till sin anläggning – något som de allra flesta minireningsverk har mycket svårt att klara. WSB Cleans patenterade virvelbäddsteknik i kombination med vår exakta dosering av flockningsmedel gör att systemet lämpar sig utmärkt för installation i fritidsfastigheter. Biobädden klarar 6 månader utan nytillförsel av avloppsvatten utan att biomassan (och därmed reningen) påverkas.  De flesta andra minireningsverk klarar endast 2-3 månader.